image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cụm di tích lịch sử Đình Thượng - Chùa Hàm Long thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 170

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Tuân chỉ giáo lý của đạo Phật nhằm xây dựng một cuộc đời thẩm mỹ, chí thiện, đoàn kết, bình đẳng, yên vui, ấm no, hạnh phúc."

Cụm di tích lịch sử Đình Thượng - Chùa Hàm Long là một di sản văn hoá có bề dầy lịch sử tín ngưỡng của thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đình - Chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của mọi tầng lớp Nhân dân và Phật tử xa gần, còn là nơi giáo dục đạo đức và cảm hoá cho tất cả mọi người luôn “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Theo nội dung bản thần tích do Đông các đại học sỹ Nguyễn Bính Phụng soạn vào thế kỷ 17 và được Quản giám bách thần đại hung linh thiếu khang Nguyễn Hiền Phụng soạn vào thế kỷ 18 (vua Tự Đức cho sao lại và khắc bia). Đình Thượng từ ngày khởi dựng đến nay tôn thờ một nhân vật là vị thành hoàng làng Phạm Huấn, người có công giúp vua Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược Tống trên sông Bạch Đằng năm 981. Sau khi mất, ông được dân làng lập Đình thờ, tôn làm thành hoàng làng. Các triều đại phong kiến đều phong sắc, suy tôn là Thượng đẳng phúc thần, tước Sơn Nam thái thú.

 Đình Thượng cùng với các di tích như Miếu Thủy Tú, Đình Trung (xã Thủy Đường) và các Đình Chiếm Phương, Lương Đường (xã Hòa Bình) là những di tích tôn thờ những nhân vật lịch sử có công tham gia chiến thắng Bạch Đằng năm 981. Năm 2007, Đình Thượng xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố.

 Chùa Hàm Long thuộc làng Đường Sơn (Thường Sơn), xã Thủy Đường, nay thuộc tổ dân phố Hàm Long, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chùa là một trong số 72 ngôi chùa do Đức Sư tổ Non Đông, quê ở làng Mông (làng Muống, Hải Dương) trong một đêm đã chỉ đạo cất nóc 72 ngôi chùa vùng Đông đồng bằng Bắc Bộ được xây dựng vào cuối thời Lý, thế kỷ 12. Theo sách Đại Nam nhất thống chí, do Quốc sử triều Nguyễn soạn, cho rằng Chùa Hàm Long là sơn môn lớn của dòng thiền Tê Trúc. Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn, chùa tiếp tục được các thế hệ nhà sư trụ trì tiếp hóa, thắp lên ngọn đăng chốn Tổ Đường. Chùa Hàm Long vẫn còn bảo lưu được nhiều dị vật quý: Tượng phật, Chuông đồng... Lễ hội ở chùa Hàm Long rất nổi tiếng ở huyện Thủy Nguyên. Hòa thượng Kim Cương Tử cho biết: Từ trước đến nay, cứ đến ngày 26 tháng Giêng, kỵ nhật Đức Thánh tổ, Nhân dân khắp vùng gần xa trong huyện đến lễ bái rất đông, có quyển khoa cúng Thánh tổ sự tích ngài một cách đặc biệt. Năm 2007, Chùa được xếp hạng là di tích lịch sử cấp Thành phố.

 Đại lễ hướng về ngày 27 tháng Giêng, Thánh Tổ Non Đông niết bàn, để ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp độ sinh, hộ quốc an dân của Thánh Tổ, Bậc Quốc Sư nổi tiếng thời Trần để chúng ta học tập và noi theo, góp phần trang nghiêm giáo hội theo phương châm “Đạo pháp, dân tộc chủ nghĩa” góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới