image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
CẬP NHẬP KỸ NĂNG SỐ CỘNG ĐỒNG ĐẾN THÀNH VIÊN CỦA TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG VÀ NGƯỜI DÂN
Lượt xem: 89
Phổ biến, hướng dẫn thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn truy cập vào các website bằng cách quét mã QR để truy cấp và tải tài liệu.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới