image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐIỂN HÌNH NĂM 2023
Lượt xem: 340
Mô hình chuyển đổi số điển hình nhằm xây dựng và phát triển đồng thời ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số ở tất cả các cấp chính quyền; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy phát triển toàn diện Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại huyện và các địa phương.
Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới